Privacy

Van Opstal verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

Verwerkingsdoeleinden

Van Opstal verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit en verzenden van marketing en reclame).

 

Rechtsgronden en verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1(f) (Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene verordening van de Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Van Opstal verbonden zijn of met enige andere partner van Van Opstal

Van Opstal garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering , wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid  van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1(f).

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of
  • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:  info@vanopstal.be
     

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen:

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De website maakt gebruikt van ‘First Party Cookies’  (dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren).

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Contactinformatie

Voor vragen over ons privacybeleid kan u ons altijd contacteren op :

Van Opstal & Co NV

Boomsesteenweg 34

2630 Aartselaar - België

info@vanopstal.be

 

Van Opstal Nederland BV

Minden 56

AW 7327 Apeldoorn - Nederland

info@vanopstal.nl

 

Update: Mei 2018 (Deze privacyverklaring is opgesteld conform het Unizo-model)